Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Antoloogia "Eesti muinasjutud I: 1. Imemuinasjutud" (Monumenta Estoniae Antiquae V) esitlus

Antoloogia "Eesti muinasjutud I: 1. Imemuinasjutud" (Monumenta Estoniae Antiquae V) esitlus ja esitus toimuvad 15. märtsil kell 17 Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis.
Kõnelevad raamatu koostajad-toimetajad Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Kogumikku valitud rahvajutte räägib jutuvestja Piret Päär, muinasjutumuusikat loob Tuule Kann.
Eesti Rahvaluule Arhiivis leidub ligi 6000 käsikirjalist imemuinasjuttu, lisaks veel paarsada helisalvestist. Väljaanne juhatab sisse teadusliku väljaandeseeria Monumenta Estoniae Antiquae uue sarja, mille esimeses köites on esitatud imemuinasjuttude tekstid jututüüpidest ATU 300-480.
Muinasjutuseeria formaadiks on valitud tüübiantoloogia: igast Eestis esinevast imemuinasjututüübist esitatakse sõltuvalt kogutud variantide hulgast üks kuni kolm arhiiviteksti. Tekstid on väljaandes avaldatud võimalikult originaalitruult, kuid parema loetavuse huvides redigeerituna.
Paljud jutud on kirja pandud murdekeeles, arusaadavuse hõlbustamiseks on lisatud kas sõnaseletused või tervikteksti tõlge tänapäeva kirjakeelde.
Teaduslik antoloogia esindab üleskirjutusi, mis on kirja pandud üle kogu Eesti ligi kahesaja aasta vältel: varaseim dateeritud tekst pärineb 1816. aastast, hiliseimad tekstid on salvestatud 21. sajandi esimesel kümnendil Setumaal. Teose kommentaarides on ära toodud iga jututüübi kokkuvõtlik kirjeldus, kommenteeritakse tekstide usundilist ja olustikulist tausta ja eripäraseid süþeearendusi. Bibliograafilises osas esitatakse viited iga jututüübi olulisemad publikatsioonidele. Teosele on lisatud eesti jututüüpide kirjeldused inglise keeles.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO