Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

23. märtsi teispäevaseminar ERMi püsinäituse teemal

Praegu koostatakse ERMi tõenäoliselt 2014. aastal valmiva uue maja püsinäitust. Näituse koostamisse on kaasatud peale etnoloogide veel ajaloolased ja arheoloogid. Ka folkloristidel on võimalus oma ideede ja teadmistega seda olulist rahvuslikku väljapanekut kujundada.
Praegu on ERM-is käsil ajaraja kujundamine, käigunäituste kujundamisega hakatakse tegelema hiljem.
Esmane arutelu Eda Kalmre juhtimisel teisipäeva seminaris, ruumis nr 304 kl 12.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO