Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

11. mai teisipäevaseminar

Jutte ja teateid peidetud varandustest on toonud rahvaluulekogudesse arhiiviallikate tavapärased laekumismoodused. Risto Järv nimetab kõik saamisviisid ära oma töös "Eesti imemuinasjuttude tekstid ja tekstuur. Arhiivikeskne vaatlus" (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis 7, 2005, lk 33), kui ta iseloomustab allikaid ja analüüsiga seonduvaid probleeme:
"Sõltuvalt päritolust võib arhiivitekstid jagada laias laastus kolmeks: 1) vabatahtlike korrespondentide mälu/mälestuste põhjal kirjapandud tekstid; 2) korrespondentide poolt kogumas käies kirja pandud tekstid; 3) välitööde käigus - tihtilugu ootamatult - küsitlema tulnud folkloristide kirjapanekud."
Missugused muutused on toimunud nimetatud viisidel kogunenud aardetekstides kogumise 130 aasta jooksul? Sellele küsimusele otsib vastust Mare Kalda seminariettekandes 11. mail 2010.
Seminar algab kell 12.00 Kirjandusmuuseumi toas nr 234.
Kõik on oodatud.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO