Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on Folklore 44

Ootame teid lugema ajakirja "Folklore. Electronic Journal of Folklore" 44. numbrit (veebis aadressil http://www.folklore.ee/folklore/vol44/), mis on pühendatud etnoastronoomiale, astronüümidele ja taevakehadega seonduvale.
Yuri Berezkin kirjutab Plejaadidest kui avadest taevas, Linnuteest ja Kuul nähtavast tüdrukust ning toob välja vastavad kultuurilised seosed Põhja-Euraasia rahvaste müütides.
Mütoloogilise teksti loomist mõtestavas artiklis käsitleb Aleksandr Gura võrdlevalt slaavi rahvaste uskumusi Kuul nähtavate plekkide kohta.
Andres Kuperjanovi artikkel Sandivankrist ehk Suure (ja ka Väikese) Vankri tähtkujule omistatud nimedest annab ülevaate kristliku algupäraga astronüümidest Eesti rahvaastronoomias.
Enn Ernits vaatleb süvitsi kosmilise jahi temaatikat Põhja-Euroopa kaljutaides.
Rohkele pildilisele materjalile toetudes kirjutab Vesselina Koleva Bulgaaria puukalendrite tüüpilistest märkidest ning struktuurist.
Nikolay Sivkov annab üksikasjaliku ülevaate Lääne-Ukrainast leitud hilisantiiksest jäärapea kujulisest lunisolaarsest kalendrist.
Laste mõtlemist käsitlevas artiklis kirjeldab Eve Kikas laste õppimise protsessi ja sellega seotud raskusi üleminekul tavamõtlemise tasemelt teaduslikule, kasutades alusmaterjalina laste seletusi pilvedest, vihmast ja vikerkaarest.
Mare Kõiva artiklis meie maakera viimastest päevadest võrreldakse rahvapäraseid maailmalõpuendeid prohvetite ennustustega.
Evangelos Gr. Avdikos teeb ajaloolise sissevaate folkloristika kui teaduse arengusse Kreekas alates 19. sajandist.
Lisaks saab värskes numbris lugeda ülevaateid toimunud sündmustest ning raamatututvustust.
Head lugemist!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO