Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Suri Nikolai Konakov

10. augustil suri komi etnoloog ja folklorist Nikolai Konakov, keda sidusid Eesti Rahva Muuseumi, etnograafide ja usundi-uurijatega pikaaegsed ühisprojektid.
Nikolai Konakov sündis 2. detsembril 1946. aastal Dresdenis Saksamaal sõjaväelase perekonnas. 1975. aastal lõpetas ta Lendingradi Ülikooli ajalooteaduskonna ja kaitses 1979. aastal Venemaa TA St.-Peterburi Etnoloogia ja Antropoloogia Instituudis väitekirja. 1989. aastast juhatas N. Konakov Venemaa TA Uurali Osakonna Komi Filiaali Ajaloo, Keele, Kirjanduse Instituudi etnograafia ja folkloristika osakonda. Tema juhtimisel toimusid süstemaatilised välitööd Euroopa kirde piirkonnas ja Ida-Siberis, sama territoorium oli etnograafia ja folkloristika uuringute keskmes. N. Konakov oli ka arvukate komi traditsioonilist maailmavaadet ja etnograafiat puudutavate kogumike koostaja ja toimetaja, rohkem kui 200 teadustöö autor. Nende seas on olulisel kohal nt Euraasia rahvaste traditsioonilist kultuuri ja etnilist ajalugu käsitlevaid monograafiad ning artiklid. Ta oli viljakas teadlane, komi mütoloogia köite toimetaja ja artiklite autor. Nikolai Konakov kuulus rahvusvahelisse folkloristide FF Communicationi võrgustikku (Helsingi) assotsieerunud liikmena ja oli New Yorgi Teaduste Akadeemia tegevliige.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO