Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid ARSi kogumiskonverentsile!

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents "Osalus + vaatlus + salvestus" toimub neljapäeval, 28. oktoobril 2010 Eesti Kirjandusmuuseumis.
Kultuuripärandi jäädvustamise aluseks on sageli olnud idee tekstide, artefaktide ja neisse kätketud väärtuste edasiandmisest. Teatud kultuurile iseloomulikud jooned ei väljendu siiski ainult n-ö produktides, vaid oluline on ka pärimusprotsess tervikuna. Pärimuse mõistmiseks ja jätkamiseks on infokandjatele vermitud teabe kõrval vajalikud inimestes talletatud muljed ja oskused. Meenutagem, et üheks põhitunnuseks n-ö ehtsa, autentse (primaarse) ja jäljendatud, vähemehtsa (sekundaarse) folkloori vahel on peetud just seda, kas pala on õpitud vahetu kogemuse kaudu elavast pärimusest või materiaalse vaheastme kaudu.
Tänavusel kogumiskonverentsil on erilise tähelepanu all teabe edasikandumise ja talletamise traditsioonilised vormid - osalus ja - kogemus, õppimine ja õpetamine; ning nende
kohandamine kaasaegses ühiskonnas. Ettekandeks sobivad näiteks kogemused ja jäädvustused sellest, kuidas toimub pärimusmuusika õppimine traditsioonilises külas või tänapäeva
etnolaagris; kuidas väljenduvad ning kanduvad edasi pärimusrühmas tunnustatud eetilised normid ja usundilised tõekspidamised; missugusena vormub kogumistöö tulemus välisilmale ja sisesilmale. Teretulunud on nii õpilase kui õpetaja, pärimusrühma liikme kui kaugelttulnud võõra,
paljunäinud folkloristi kui ahhaa-elamusi igatseva sinisilma vaatepunkt ja teisedki asjakohased lähenemisviisid.
Palun oma esinemissoovist teada anda 5. oktoobriks 2010 meiliaadressile taive@folklore.ee.
Konverentsi korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO