Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid regilaulukonverentsile

Eesti Rahvaluule Arhiiv kutsub osalema regilaulukonverentsil "Sa laulad siinnä, ma laulan siellä", mis toimub 24.-25. novembril 2010 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis.
Pealkirjavärsi probleem lahendatakse lauludes tavaliselt kirve ja noa abil, konverentsiettekannetes on esinejatel võimalus omad lahendused välja pakkuda, fookuseks võiks olla siis lauljate ja laulukultuuride omavaheline kaugus või lähedus - ajas, ruumis või mõnes muus mõõtmes.
Kuivõrd regilaulukonverentside missiooniks on pakkuda väljundivõimalust ja ühist foorumit kõigile regilaulu-uurijatele, siis on oodatud ka kõik muud ettekanded, mis käsitlevad regilaulu ja sellega lähedalt seotud valdkondi, oodatud on ettekanded ka naabermaade vanemast laulutraditsioonist.
Konverentsi põhiliseks töökeeleks on eesti keel, lisaks sellele on oodatud ettekanded ka inglise, soome, ja vene keeles. Ettekande pikkus on 20 minutit. Koos teatega oma osavõtust palume saata ka ettekande teema, seda 1. oktoobriks 2010. Teesid palume saata hiljemalt 11. novembriks 2010.
Teemasid ja teese ootame aadressil mari@haldjas.folklore.ee või andreas@folklore.ee, samas on teretulnud ka muud asjakohased teated, ettepanekud ja küsimused.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO