Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents "Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne eesti migratsiooniloos"

12.-13. oktoobril 2010 toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, ruum M-225) interdistsiplinaarne teaduskonverents "Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne eesti migratsiooniloos". Konverentsil arutatakse eri perioodidel ja eri põhjustel aset leidnud rändeid – nii Eestist välja kui ka Eestisse. Ettekannetega astuvad üles migratsiooniküsimusi uurivad ajaloolased, etnoloogid, folkloristid ja demograafid Eestist, Venemaalt ning Soomest.

Konverentsi ajakava:
12. oktoober
Algus kell 11.00
Juhatab Kaja Kumer-Haukanõmm
Aivar Jürgenson (Tallinna Ülikool) - Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne
Priit Raudkivi (Tallinna Ülikool) - Mõtteid saksa migratsioonist Liivimaale keskajal
Marjo Mela (Helsingi Ülikool) - Eestlaste väljaränne Lätimaale – põhjused ja tagajärjed
Lõuna 12.45-14.00
Juhatab Kaja Kumer-Haukanõmm
Kadri Tooming (Tartu Ülikool) - Agraarse Siberisse rändamise motiividest ja rände iseloomust 1890-1914
Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum) - Siberi eestlaste väljarändamisjutud
Ivo Paulus (Tallinn) - Kaugel idas – paradiisis, põrgus Piret Paal (Helsingi Ülikool) - Eestlased Münchenis 20/10 (posterettekanne)
M.L. Zasetskaya (Russian Museum of Ethnography, Saint-Petersburg) - Free Farmer on the Free Land: Concerning the National Idea of Estonian Migrants in 1860-1870-ties (posterettekanne)
Paus 15.30-16.00
Ekskursioon KUMU näitusele “Eesti kunst paguluses” (KUMUs, Weizenbergi 34/Valge1)
13. oktoober
Algus kell 10.00
Juhatab Aivar Jürgenson
Olev Liivik (Eesti Ajaloomuuseum/ Tartu Ülikool) - Kas põgenikud või väljarändajad? Baltisakslaste ümberasumine Eesti Vabariigist Suur-Saksamaale 1939/40. aastal
Kaja Kumer-Haukanõmm (Tartu Ülikool) - Teise maailmasõjaaegne eestlaste sundmigratsioon Läände
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum) - Võõraste tähtede all: Austraalia eesti diasporaa ja adaptatsiooninarratiivid
Paus 11.30-12.00
Juhatab Astrid Tuisk
Aigi Rahi-Tamm (Tartu Ülikool) - Eesti kodanike sundmigratsioon itta 1940.-50. aastatel
Olaf Mertelsmann (Tartu Ülikool) - Sõjajärgne immigratsioon ja selle põhjused
Madis Tuuder (Eesti Kunstiakadeemia) - Kompaktse eestivene (maa)asustuse teke pärast II maailmasõda Ida-Virumaa Vaivara valla näitel
Lõuna 13.30-14.30
Juhatab Astrid Tuisk
Anu Korb (Eesti Kirjandusmuuseum) - Siberist tagasirännanute kohanemine Eestis: kollektiivne ja isiklik kogemus
Tiiu Jaago (Tartu Ülikool) - Migratsioon ja kohanemine: 1990.-2000. aastatel kirjutatud eluloojututuste analüüs
Kristi Anniste (Tartu Ülikool) - Eestlaste ränne Soome alates 1990. aastatest
Lõpparutelu

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO