Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

14. detsembri teisipäevaseminar

Teisipäeval, 14. detsembril toimub seminar teemal "Mahetoit - kas trend või elustiil?"
Mahetoitu, mahepõllumajandust ja ökoloogilist eluviisi on eesti meedias viimasel ajal käsitletud suhteliselt palju. Tähelepanu on pööratud nii mahetoidule endale, selle tootmisele kui ka mahetoiduga seotud kogukondadele. See teema on äratanud inimestes mitmesuguseid vastureaktsioone alates hoiakutest, mis peavad mahetoitu ja mahetootmist mööduvaks trendiks kuni seisukohtadeni, mis näevad mahetoidus ainuvõimalikku tulevikuperspektiivi.
Seminaris käsitletaksegi mahetoidu teemat kaasaegse elustiili kontekstis.
Tutvustatakse tavatoidu ja selle tootmisega seotud problemaatilisi aspekte, nagu tavapõllumajanduse saaduste saastatus taimekaitsevahenditega ja GMO-de kasutamine, lisaainete kasutamine toiduainetööstuses jpm.
Tuuakse esile mahetoidu tootmise ja mahetoidu enda eripära ning tutvustatakse ka mahetoiduga seotud toidukogukondi kui eripäraseid sotsiaalseid võrgustikke.
Mahetoidu pooldamine esitab väljakutse tavapärasele läänelikule elustiilile ja nii tulevad mahetoidu kaudu esile teistsugused eluväärtused, nagu loodust säästev elamisviis ja inimese iseendaga tasakaalus olev maailmatunnetus.
Samas võib küsida, kuhumaani ollakse valmis loobuma tänapäevastest materiaalsetest hüvedest ökonduse nimel ning kus lõpeb toitumine ja algab ideoloogia?
Kõneleb Eve Annuk, assisteerib Helen Hanni.
Seminar algab 14.XII kell 12.00 Kirjandusmuuseumi toas nr 304.
Kõik on oodatud.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO