Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Piret Paal kaitseb doktoritööd

15. jaanuaril 2011. aastal kl 10.00 kaitseb Piret Paal Helsingi ülikooli muuseumi Arppeanum-loengusaalis (Snellmanninkatu 3) doktoritööd. Väitekirja teema on "Written Cancer Narratives - An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts, Emotions and Experiences". Oponeerivad vanemteadur Ilka Haarni (Ikainstituutti) ja folkloristika dotsent Kirsti Salmi-Niklander (Helsingi ülikool). Kaitsmisistungi juhataja on professor Lotte Tarkka.
Väitekiri on ilmunud sarjas Sator (EKM Teaduskirjastus), lisainfot kaitsmise kohta vt http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=304&id=1652

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO