Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

4. jaanuari teisipäevaseminar

4. jaanuaril tutvustab Nikolai Kuznetsov teisipäevases seminaris Kirjandusmuuseumi toas nr. 234 algusega kell 12.00 ühte osa äsja ilmunud raamatust "Zõrjane i zõrjanski krai v literaturnõh dokumentah 19 veka" (Sürjalased ja sürjamaa 19. sajandi kirjasõnas).
Tegemist on ülemöödunud sajandil perioodikas ja eraldi väljaannetena ilmunud, nii žanriliselt kui temaatiliselt erinevate tekstide koguga, kus kirjeldatakse tollast Komimaad ja selle elanikke.
Kõneleja refereerib lähemalt seda osa, kus 19. sajandi haritlased ja kirjamehed on püüdnud kujutada komi rahva portreed: etnilisi iseärasusi, häid ja halbu omadusi, hoiakuid, käitumismalle jmt.
Sissejuhatavaks lugemiseks sürjalaste iseloomustus aastast 1852: "Mõlemast soost sürjalased on jutukad ja uudishimulikud, hea meelega lõbustavad juttudega läbisõitjaid, kes on ise nende vastu sõbralikud; nad on niivõrd sõnaohtrad, et peab olema kannatust kuulata neid, sest tõtt-öelda tüütavad nad pärimisega eri pisiasjade kohta. Ent kui õnnetul kombel ei oska turist sürja keeli kõnelda, saab tema olukord olema hoopis teine; peale "ei ole, ei oska!" ei kuule ta sürjalase suust midagi, kuigi too ehk teab, mida temalt küsitakse, teada tahetakse, mida otsitakse; siis tundub ta sünge, kohmakas, teenet osutab aeglaselt ja kahtlaselt. Üldiselt on nad teravmeelsed, kavalad, leidlikud: teravmeelsused on neil muide lihtsad ja jõhkrad, kuid täpsed, teravad ja tähendusrikkad; sageli väljendavad nad kahe-kolme sõnaga korraga etteheidet, irvitust ja manitsust. Nad on kaalutlevad ettevõtmistes, mõtlikud töös; pikatoimelisus ja ettevaatlikkus saadavad neid kõikjal; arvatavasti kardavad nad eksida, et tööd mitte rikkuda. Nad on kättemaksuhimulised ja kasuahned: kaua, väga kaua mäletavad ülekohut; oma tööd kõrgelt hinnates nõuavad nad väiksemagi teene eest või iga tühise asja eest kaubanduses märksa enamat kui peab. Lõpuks on nad üsna viinaaltid: lubatud pitsi eest annavad kaupa odavamalt ja töötavad meelsamini kui raha eest..." (Mihhail Mihhailov, Siseministeeriumi ajakiri 1852)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO