Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

25. jaanuari teisipäevaseminar

Teisipäeval, 25. jaanuaril kl 12 toimub Kirjandusmuuseumi toas nr 234 järjekordne seminar. Katre Kikas kõneleb kollektsioneerimisest.
Jutu lähteks on Paul van der Grijpi raamat "Passion and Profit. Towards an Anthropology of Collecting" (2007).
Paul van der Grijpi käsitluse peaküsimuseks on: mis motiveerib kogujaid. Kogujate motiivideni jõudmiseks vaatleb ta nende tegevust võimalikult laias raamistikus, võttes arvesse sotsiaalseid, majanduslikke, kognitiivseid ja psühholoogilisi faktoreid (vastandudes varasematele käsitlejatele, kes kipuvad rõhutama vaid üht või teist neist faktoritest nimetab ta oma lähenemist konfiguratsionaalseks).
Seesugusest raamistusest lähtuvalt pöörab autor tähelepanu nii nn elitaarsetele kogumisvaldkondele (kunst, antiik jms) kui ka kollektsioneerimise rahvalikumatele vormidele (margid, postkaardid jm masstoodetud esemed); nii erakogujatele ja nende kogumisprintsiipidele kui ka avalikele kogudele.
Kõik kogujad ja mittekogujad on oodatud.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO