Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Anneli Baran kaitseb doktoritööd

Teisipäeval, 15. märtsil algusega kell 14.15 kaitseb Anneli Baran Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudis doktoritööd teemal "Fraseologismide semantika uurimisvõimalused" doktorikraadi (PhD) taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal. Kaitsmine toimub TÜ nõukogu saalis. Töö juhendaja on dr Arvo Krikmann, oponent dr Outi Lauhakangas (Helsinki).
http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/16515

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO