Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti folkloristika aastapreemia kandidaatide esitamine

Teatame rõõmuga, et Akadeemiline Rahvaluule Selts (ARS) koostöös Eesti Kultuurikapitaliga on asutanud eesti folkloristi aastapreemia, mis antakse esimest korda välja tänavu ARSi aastakoosolekul mai viimasel neljapäeval.
Preemia suurus on 1000 eurot.
Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Arvestatakse ühe kalendriaasta jooksul jüripäevast (23. aprill) kuni järgmise aasta jüripäevani ilmunud publikatsioone või muud preemia statuudile vastavat teadustegevust.
Auhinna määramisel arvestatakse töö taset; teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid.
Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad, üksikisikud. Kandidaatide seast valib preemia saaja vastav komisjon, kuhu kuuluvad ARSi juhatuse liikmed (5 inimest) ning juhatuse kutsel 2 ARSi lihtliiget neist folkloristikaga tegelevatest institutsioonidest, mis ei ole juhatuses esindatud. Institutsioonid valivad oma esindajad ise.
Ettepanekuid 2011. aasta eesti folkloristi aastapreemia kandidaatide ülesseadmiseks ootame 10. maini ARSi juhatusele aadressil Vanemuise 42, Tartu 51003 või taive@folklore.ee.
Esitada tuleb kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi tegevust vastava perioodi jooksul; kandidaadi CV ja soovi korral lisad, mis valgustavad lähemalt kandidaadi saavutusi.
Lisainfo: Taive Särg, taive@folklore.ee
Akadeemiline Rahvaluule Selts
Vanemuise 42
Tartu 51003
7377 751
5622 7586

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO