Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Mare Kalda doktoritöö kaitsmine

Esmaspäeval, 30. mail kaitseb Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi doktorant Mare Kalda doktoriväitekirja "Rahvajutud peidetud varandustest: tegude saamine lugudeks" (Hidden treasures in Estonian tale tradition: from deeds to folk legends) doktorikraadi (PhD) taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal.
Kaitsmine toimub TÜ nõukogu saalis algusega kell 12.15
Juhendaja: dr Jürgen Beyer (TÜ raamatukogu vanemteadur)
Oponendid: dr Tiina Peil (Tallinna Ülikool); dr Irma-Riitta Irene Järvinen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).
Doktoritöös on käsitletud jutte ja teateid peidetud varandustest eesti folklooris. Vaateviisi ja allikate poolest jätkab dissertatsioon arhiivipõhise rahvaluuleuurimise traditsioone. Peidetud varandustest on jutustatud muistendeid, pajatusi, muinasjutte, tõsielujutustusi ja isikukogemuse narratiive, mille sisuks on ühelt poolt rikastumisvõimalused õnnelike juhuste teel, teiselt poolt aga loodetud hüvedest ilmajäämise stsenaariumid. Aardemuistendid toetuvad rahvausundilistele tõekspidamistele ning sanktsioneerivad lubatud ja lubamatud teod elujärje parandamisel. Aardepärimuses kajastuvad inimeste vastavad kollektiivsed kogemused, mida täiendavad teemakohased isiklikud üksikjuhtumid. Jutud peidetud varandustest töötlevad omal moel rahasuhteid ja on viisiks jutustada kokkulepetest ja kavaldamisest, maagiast ja ratsionaalsest meelest, saamisest ja loovutamisest, peitmisest ja otsimisest, tegudest ja nende tagajärgedest.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO