Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents - eelteade

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents "Vormelid ja tehnikad religioonis"
4. novembril 2011 Tartus
Religioonides ning uskumussüsteemides (nagu näiteks ka mitmesugused kaasaegsed subkultuurid) on oma kindel osa sakraalsetel, maagilistel ja/või grupiidentiteeti manifesteerivatel ja kinnistavatel suulistel ja kirjalikel vormellikel kõnetegudel ja tekstidel. Klassikaline näide sellest on folkloorne või institutsionaalne loitsurepertuaar, mida võib kohata juba nimtsivilisatsiooni varasemates kirjalikes mälestusmärkides. Eriliselt kujundatud ja esitatud sõna (palved, mantrad jne.) on religioonides olnud alati kesksel kohal. Sõna jõudu tunnetatakse ka kaasaegses sekulaarses ühiskonnas, kus läbi loosungite, skandeerimise ja muu sellise tuleb esile vägagi erinevate gruppide sisemine (kvaasi)religioossus. Ootame ettekandeid neil teemadel sõltumata allikmaterjali ajalisest ja kultuurilisest päritolust.
Teine religioonidele ja religioossusele iseloomulik nähtus on mitmesuguste, nii individuaalsete kui grupiviisiliste tehnikate (resp. tehnoloogiate) kasutamine ja arendamine usundilistel eesmärkidel ja usueluga seotud tegevuses. Nende praktikate eesmärgid ja ulatus võivad olla ääretult mitmekesised alates meditatiivsest enesearendamisest, askeesist ja rituaalsetest tavanditest kuni hulkadega manipuleerimiseni usulises kontekstis. Ka siin on ajalis-ruumiline varieeruvus suur ning teretulnud on kõik käsitlused, mis hõlmavad ka religioosset dimensiooni.
Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise. Ettekannete pikkuseks on 20 minutit, lisaks 10 minutit küsimusteks ja aruteluks. Ettekandega osalemiseks palume 15. septembriks saata kuni 300 sõna pikkused teesid aadressidele madis.arukask@ut.ee ja ulo.valk@ut.ee.
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi juhatus Ülikooli 16, Tartu 51003
www.eaus.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO