Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on Mäetagused 48: Hõbevalgemast valgem - arheoastronoomia number

Mäetaguste 48 interdistsiplinaarne number tutvustab uurimusi, mis on seotud kirgi kütnud loodusobjektidega: Tunguusi meteoriidikraatri hüpoteesid, uurimislugu ja kajastused evengi folklooris ning Saaremaa Kaali kraatrite palju suurem ning tõenäoliselt noorem analoog Saksamaal - Baieri Chiemgau. Autorid leiavad sellele sündmusele otseparalleele Phaetoni müüdiga, mis olevat looduskatastroofi kajastaja. Esitatud on teisigi intrigeerivaid Lennart Meri Hõbevalgele lähedasi seisukohti.
Lugeda saab veel varakeskaegse kultuskoha astronoomiliste aluste otsingutest Praha kesklinnas ning Sajaani-Altai piirkona hiigelpüramiidist ja kultusobjektidest.
Mütoloogiahuvilised saavad lugeda läänemeresoome müütilise "Suure tamme" laulu seostest muistse ajajaotusega.
Intrigeeriv on ka Tõnno Jonuksi artikkel arheoastronoomia ja laiemalt interdistsiplinaarsete uurimuste kitsaskohtadest, mis võib nii mõnegi uurija mõttekaari kahandada, kuid osundab lähenemiste erinevatele alustele, sh püüdele näha mineviku inimeste kõrget kultuuritaset, mis hiljem on seletamatul põhjusel kadunud.
Mäetaguste kroonikaosa annab ülevaate erialasündmustest, tutvustab väitekirju ja ilmunud erialaraamatuid.
Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO