Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Kultuuriteooria tippkeskuse IV sügiskonverents

20.–22. oktoobril 2011 toimub Tartu Ülikoolis Kultuuriteooria tippkeskuse IV sügiskonverents "Things in Culture, Culture in Things".
Eradetektiiv Sherlock Holmes on öelnud, et asjad räägivad inimestest rohkem kui inimesed asjadest. Suures osas on tal õigus. Ent pärast 1986. aastal ilmunud kogumikku The Social Life of Things ja kümme aastat hiljem asutatud ajakirja Journal of Material Culture, on kultuuri materiaalne pool ja selle tähenduste muutumine aegruumis pälvinud üha enamate teadlaste huvi. Nii kogunevadki järgmise nädala teisel poolel mitmete riikide humanitaarteadlased Tartusse, et arutleda asjade ja nende rolli üle kultuuris ja selle loomes.
Konverentsi avab Kultuuriteooria tippkeskuse juht professor Valter Lang. Plenaarettekandeid peavad neli maailmas tunnustatud eriteadlast: sotsioloogia professor Stephen H. Riggins, museoloogia doktor Elizabeth Crooke, etnoloogia doktor Ruth-E. Mohrmann ja arheoloogia doktor Joanna Sofaer.
Neis ja kümnes paralleelsessioonis keskenduvad uurijad asjadele ja nende tähendustele mitmetes kontekstides nii minevikus kui ka tänapäeval (nt kodus, linna- ja maaruumis). Ühtlasi vaadatakse esemeid kui identiteetide loojaid ning mäluvahendeid (küsimused muuseumiesemetest ja pärandist), uuritakse nende rolli prügina. Täiesti eraldi teemana käsitletakse konverentsil esemete uurimise metoodikat: kuidas mõista esemete rolli ja tähendust erinevates kultuurikontekstides? Kõige laiemalt on Tartus peetava rahvusvahelise ja interdistsiplinaarse konverentsi keskmes materiaalsuse tähenduse ja mõju muutused aegruumis.
Lisaks toimub tippkeskuse uurimisrühmade raamatute näitusmüük ning posterettekannete näitus (Ülikooli 18–138). Konverentsi programm on kättesaadav tippkeskuse kodulehel: http://www.ut.ee/CECT.
Need, kes soovivad konverentsi programmist täies ulatuses osa võtta, registreeruge palun elektroonilise vormi kaudu, mille leiate Kultuuriteooria tippkeskuse kodulehelt: http://www.ut.ee/CECT.
Korraldajad: Kultuuriteooria tippkeskus, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool. Toimumiskoht: Tartu Ülikooli peahoone, ruumid 139, 140.
Kontakt ja lisainfo: Monika Tasa, Kultuuriteooria tippkeskuse koordinaator, 737 6535, cect@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO