Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ettekandekoosolek

Olete kõik oodatud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ettekandekoosolekule, mis toimub neljapäeval, 24. novembril kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.
Kavas on TLÜ EHI maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur Marju Kõivupuu ettekanne "Siirdeühiskonna siirderiitused".
Teema laienduseks:
Postsotsialistlikke siirdeühiskondi iseloomustab paralleelsete sümbolite, väärtuste ja identiteetide süsteem, mis on tingitud uue ehk lääneliku ja vana ehk nõukoguliku segunemisest. Siirderiituste iseloomu määrab ka suuresti nende paiknemine religioossuse-ilmalikkuse teljel. Siirderiitused - olgu nad läbi viidud siis religioossel, sotsiaalsel või meelelahutuslikul eesmärgil - väljendavad vajadust märgistada inimese muutuvat olukorda.
Enamik inimelu keskseid rituaalseid sündmusi on seetõttu (ka) sotsiaalsete piiride ülesed ehk teisisõnu - sotsiaalsed siirderiitused. Need riitused kajastavad-peegeldavad üldjuhul indiviidi bioloogilises elutsüklis toimuvaid muudatusi (lapsest täiskasvanuks, tööjõulisest inimesest vanuriks jne), kuid elu pöördepunkte tähistavatel rituaalidel on ka võtmeroll ühiskondlike süsteemide loomisel ja hoidmisel - nende kaudu toimub nii grupisisene kui grupiväline kommunikatsioon. Ettekandes esitatakse rohkelt teemakohaseid näiteid.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO