Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Akadeemilises Usundiloo Seltsis kõneldakse Jeesusest kui ajaloolisest isikust

Neljapäeval, 15. märtsil peab religiooniantropoloog Ain Riistan Eesti Akadeemilises Usundiloo Seltsis ettekande „Antropoloogilise ajaloo võimalikkusest Jeesuse-nimelise Galilea ðamaani näitel“.
Tegemist on EAUSi loengusarja „Isik religioonis: rollid ja kangelased“ teise loenguga. Ain Riistan tutvustab oma ettekandes kõigepealt ajaloolist Jeesust“ kui uurijatele jätkuvalt väljakutseid esitavat uurimisprobleemi. Jeesuse isikukuju ajalooteadusliku modelleerimise tehniliste nüansside varjus ootavad ikka veel vastamist mitmesugused, pigemini filosoofiasse kuuluvad kontseptuaalsed küsimused nagu „mida me võime üldse ajaloost teada?“ ja „mis on tegelikkus?“ Kuna neile küsimustele ei ole üheseid vastuseid, siis on on ka erinevate uurijate nägemused sellest, „mis juhtus“ vägagi erinevad.
Üheks värskemaks alternatiiviks traditsioonilisele Jeesuse-kohasele ajalookirjutusele on antropoloogiline ajalugu (social-scientific studies of the Bible), mis käsitleb minevikku kui võõrast kultuuri.
Antropoloogilises ajaloos üritatakse piiblitekstide infot avada kultuuriuurimuslike etic-võrdlusmallide kaudu. Üheks selliseks malliks on Lõuna-Aafrika uurija Pieter F. Craffert pakkunud „ðamaanikompleksi“ mudeli, mille võimalusi ja piire ettekande teises pooles vaadeldaksegi.
Loeng toimub 15. märtsil kell 16.15 Tartus, Ülikooli 16, ruum 212. Kõik huvilised on oodatud!
Loengusarja kavaga saab tutvuda EAUS-i koduleheküljel http://www.eaus.ee
Sarja poster: http://eaus.ee/poster_sari3.pdf
Lisainfo: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO