Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse kandidaate Eesti folkloristika aastapreemiale

Alanud on Eesti folkloristika aastapreemia kandidaatide esitamine.
Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Arvestatakse ühe kalendriaasta jooksul jüripäevast (23. aprill) kuni järgmise aasta jüripäevani ilmunud publikatsioone või muud teadustegevust.
Auhinna määramisel arvestatakse töö taset; teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad, üksikisikud.
Kandidaatide seast valib preemia saaja vastav komisjon, kuhu kuuluvad ARSi juhatuse liikmed (5 inimest) ning juhatuse kutsel kaks ARSi lihtliiget neist folkloristikaga tegelevatest institutsioonidest, mis ei ole parasjagu juhatuses esindatud. Preemia antakse välja Eesti Kultuurkapitali toel.
Ettepanekuid 2012. aasta eesti folkloristika aastapreemia kandidaatide ülesseadmiseks ootame 8. maiks ARSi juhatusele aadressil Vanemuise 42, Tartu 51003 või eda@folklore.ee.
Esitada tuleb kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi tegevust vastava perioodi jooksul; kandidaadi CV ja soovi korral lisad, mis valgustavad lähemalt kandidaadi saavutusi.
ARSi juhatus
Akadeemiline Rahvaluule Selts
Vanemuise 42
Tartu 51003

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO