Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on ajakirja Folklore juubelinumber

Folklore 50. numbri (külalistoimetaja Anneli Baran) artikleid ühendavad huumor ja stereotüüpsed arusaamad teistest rahvustest, samuti pärineb enamiku kirjutiste empiiriline materjal Internetist.
Laimutė Anglickienė ja Rita Repšienė vaatlevad etnilisi stereotüüpe Internetis ning avavad fenomeni lähinaabrite, sh eestlaste pihta suunatud etnonüümide ja anekdootide abil. Maria Yelenevskaya käsitleb Internetis leiduvaid stereotüüpseid ettekujutusi, keskendudes eelkõige Vene diasporaale. Pedro Martins toob esile portugaallaste etnilise huumori eripära ja Grigor Grigorov vaatleb rahvuse enesekohase huumori avaldumisvorme.
Marlene Hugoson analüüsib Nobeli preemia tseremooniate jäljendamist kodudes ja institutsioonides, samuti seda ümbritseva koomika avaldumisvorme.
Guntis Pakalns käsitleb jõuluvana humoristlikku kujutamist Interneti-saitidel ja lähtudes psühholoogilisest vaatepunktist avab Ana Stefanova triksteri-kujundi universaalsuse ja huumori seoseid.
Lisaks tutvustab värske number sloveenia folkloristi-etnoloogi Ingrid Slavec Gradišnikut. Lugeda saab doktoritööde kaitsmistest, konverentsidest ja raamatututvustusi.
Eelretsenseeritav ajakiri Folklore: EJF ilmub järjepidevalt aastast 1996, värske number on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/folklore/vol50/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO