Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised Tartu Ülikoolis

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised
30. mail 2012 Ülikooli 16-212
BA
1. Kl 10.15 Linda Pärn - Sensitiivid tänapäeva eesti rahvausundis: nende kujutamine kogumikus "Eesti nõiad"
Juhendaja: Ülo Valk
Oponent: Merili Metsvahi
2. Kl 11.00 Kaija Rumm - „Kui mina noorelt mängisin“ folkloristlik analüüs Eesti Rahvaluule Arhiivi allikate põhjal
Juhendajad: Tiiu Jaago, Janika Oras
Oponent: Kadri Tamm
3. Kl 11.45 Jaan Sudak - Irdhingekujutelm Kihnu memoraatides
Juhendaja: Merili Metsvahi
Oponent: Toomas Pajula
4. Kl 12. 20 Kadri Villem - Kurja silma uskumus Setomaal 1994.-1996. aastal kogutud materjali põhjal: teemakeskne ja žanrianalüütiline käsitlus
Juhendaja: Ergo-Hart Västrik
Oponent: Liis Reha
31. mail 2012 Ülikooli 16-212
MA (3+2)
1. Kl 10.15 Moon Meier - Tänapäevase jutuvestmise mõtestamisvõimalusi: Andra´s Bereczi ja Terje Lillemaa seisukohad
Juhendaja: Risto Järv
Oponent: Anu Korb
2. Kl 11.15 Mari Suits - Vandenõuteooriad kui tõlgendussüsteem ja maailmapilt. Vaateid Uuele Maailmakorrale
Juhendaja: Ülo Valk
Oponent: Kristel Kivari

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO