Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverentsile

24. oktoobril 2012 toimub Akademilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents "Pildi sisse minek".
ARS-i iga-aastane kogumiskonverents on saanud oluliseks foorumiks, mis ühendab eri generatsioonidest, institutsioonidest ja teadusvaldkondadest välitöödega tegelevaid kogujaid-uurijaid. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 2012. aasta kogumiskonverentsi teema "Pildi sisse minek" pakub võimalusi jätkata osalt ka eelmise aasta koguja eetika ja valikute teemat. Aga see kogumistööd iseloomustav poeetiline metafoor võiks välitöö tegijaid inspireerida arutlema ka paljude muude kogumistöö inimlike ja sisuliste aspektide üle. Näiteks informandi ja uurija suhete üle, sisenetakse ju informandi maailma ning mõjutatakse teineteist. "Pildi sisse minek" võib muu hulgas tähendada ka uurijapoolseid erinevaid tõlgendamisvõimalusi.
Oma esinemissoovist koos ettekande pealkirjaga palume teada anda hiljemalt 1. oktoobriks Eda Kalmre meiliaadressile: eda@folklore.ee
ARS-i juhatus

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO