Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmus Mäetaguste 51. number

Augustikuus ilmunud Mäetaguste viimasest numbrist peaks endale lugemist leidma nii folkloristid, kirjandusteadlased, orientalistid, keelehuvilised kui ka juhulugejad.
Meelis Friedenthal on vaatluse alla võtnud kurja silma toimemehhanismid lähtuvalt antiiksetest ja keskaegsetest tajuteooriatest, Vladimir Sazonov viib meid muistsete sumerlaste ja akkadlaste allilma, Laurent Sébastien Fournier räägib müütide ja muistendite rollist prantsuse antropoloogias. Reet Hiiemäe vaatleb, kuidas kommertsmaailm kasutab oma sõnumitoojatena ingleid. Liisa Granbom-Herranen käsitleb vanasõnu, vaadeldes Soome näitel nende kasutamist kasvatuslikes kõnedes ning analüüsides, kuidas on lapsepõlves kuuldud vanasõnu mõistetud ja tõlgendatud. Ruth Mirov on võtnud vaatluse alla nooreestlaste suhtumise rahvaluulesse. Asta ja Katre Õim aga käsitlevad muutusi fraseoloogias, võttes aluseks väljendi nagu lepase reega ning tutvustades selle päritolu ja tähenduse muutumist risti vastupidiseks.
Ajakiri annab ülevaate konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest.
Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr51/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO