Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Lasteaiaõpetajate koolitusseminar

29. ja 30. novembril 2012. aastal toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar "Sõnad üksi ja kambakesi koos". Kolmandat korda toimuva seminari eesmärk on analüüsida eesti keele rolli emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel, keskendudes alushariduse keeleõppele. Seminari esimesel päeval kuulatakse teoreetilisi ettekandeid keelekasutuse tähenduse ja väärtuste kohta ühiskonnas ning käsitletakse kultuuripärandi ja folkloori kasutusvõimalusi koolieelses keeleõppes ja väärtuskasvatuses. Teisel päeval koostatakse töötubades toimuvate arutluste käigus kõigile lasteaedadele soovitatavate eesti keele õpetamist toetavate tegevuste kava, tehakse kokkuvõte võistlusest "Sõnad üksi ja kambakesi koos" (juhend aadressil http://www.eetika.ee/1156909) ning autasustatakse võitjaid.
Seminari korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum. Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" ja Jääaja Keskus.
Seminari kava
29. november, Eesti Rahva Muuseum Raadil (Narva mnt 177, Tartu)
10.00–11.00 Osavõtjate registreerimine, hommikukohv
11.00 Avamine
11.30–13.00
Asta Õim – Meie igapäevane kujundlik keel
Reili Argus – Sina mulle, mina sulle. Lapsele suunatud kõne mõjust lapse kõne arengule
13.00–14.00 Lõuna
14.00–16.30
Mika Keränen – Ettelugemine ehk sinna ja tagasi
Karin Konksi – Keele väärtustamine ja laste keeleline kasvatamine Eesti peredes. Muuseumimaterjalid ja tänapäeva lapsevanemate arusaamad
Kristi Vinter – Meediakasvatuse ning keele ja kõne arengu seosed alushariduses
16.30–17.00 Kohvipaus
17.00 Buss väljub Jääaja Keskusse
17.30–19.00 Jääaja Keskuse külastus
30. november, Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja (J. Kuperjanovi 9, Tartu)
9.30–11.00
Annika Kilgi – Mängides paremaks keeleoskajaks
Helen Kõrgesaar – Laste keelelist arengut toetavate arvutimängude tutvustamine
11.00–13.00 Rühmatööd
13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.00 Rühmatööde kokkuvõtted, võistluse "Sõnad üksi ja kambakesi koos" võitjate autasustamine ja tunnistuste kätteandmine
Lisainfo: Katrin Velbaum, katrin.velbaum@ut.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO