Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmunud on kogumiku “Creativity and tradition in cultural communication” esimene köide "Jokes and their relations"

Artiklikogumik kajastab aastail 2010-2012 väldanud Eesti ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti “Creativity and tradition in cultural communication” (Loovus ja traditsioon kultuurilises kommunikatsioonis) tulemusi. Raamat sisaldab kaheksat artiklipaari eesti ja poola teadlastelt ning keskendub postsotsialistliku regiooni kultuuritekstidele (eelkõige anekdootidele ja sellega seotud žanritele). Siisnses uurimismaterjalis on nähtav samaaegne globaliseerumine ja lokaliseerumine: ühest küljest avatus välismõjudele (eelkõige anglo-ameerika kultuuriruumile) ning teisalt püüd defineerida endale ainuomane, selgelt kohaliku värvinguga stiil või omapära mistahes žanris. Postsotsialistlik kontekst, kus nii poliitilised, sotsiaalsed kui ka kultuurilised muutused on toimunud suure kiirusega, pakub suurepärast keskkonda kultuuriprotsesside (sh folkloori puutuva) jälgimiseks. Uudsed impulsid ja loovus tutvustavad pidevalt uusi teemasid, žanreid ja tekste, kuid folkloor muutub selle keskel kõigele vaatamata aeglaselt, kajastades iganenud arusaamu ja stereotüüpe ka aastakümneid, kui esiplaanile on tegelikult kerkinud uued teemad, uskumused ja hoiakud.
Sisukord:
A. Krikmann - Estonian three nation jokes (1964–2012) / D. Brzozowska - Three characters in Polish jokes
L. Laineste - Women in Estonian jokes / D. Brzozowska - Family in Polish jokes
L. Laineste - Stand-up in Estonia: From Soviet estrada to Comedy Estonia / W. Chłopicki - Stand-up tragedy in Poland?
M. Rebane - Some aspects of telling political jokes in Soviet Estonia / M. Poprawa - Polish political humour. An outline of the phenomenon
M. Lõhmus - Political correctness and political humour in Soviet Estonia and beyond / G. Strzadała - Censorship in the People’s Republic of Poland
A. Baran - Visual humour on the Internet / T. Piekot - Pictorial representation of idioms in Internet humour
L. Laineste - Verbal expressions of aggressiveness on the Estonian Internet / A. Tereszkiewicz - Do Poles flame? Aggressiveness on Polish discussion groups and social networking sites
P. Voolaid - In graffiti veritas: A paremic glance at graffiti in Tartu / G. Szpila - Regulating the reality? Proverbs in Polish graffiti
Kogumik on loetav ka veebis http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/eestipoola/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO