Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Huumorist täiesti teaduslikult - ilmunud on ajakirja Mäetagused 52. number

Mäetaguste 2012. aasta viimases numbris kajastub Eesti ja Poola huumoriuurijate koostöö (http://www.folklore.ee/tagused/nr52/).
Mäetaguste 52. numbrisse on külalistoimetaja Liisi Laineste koondanud artiklid, mis võiksid eesti lugejat kõige edukamalt kõnetada, ning mille ühisnimetajaks on huumor. Poola autorite tekstid on siinkohal huvitavaks paralleeliks, sest sarnase lähiajaloo tõttu on meie huumoripärandid sarnasemad kui võrdluses Lääne-Euroopa riikidega, kel puudub kogemus totalitaarse režiimiga; samas avaldub ka kontraste (vt püstijalakomöödia arengutest Laineste ja Chłopicki käsitluses).
Postsotsialistlik kontekst, kus nii poliitilised, sotsiaalsed kui ka kultuurilised muutused on toimunud suure kiirusega, pakub suurepärast keskkonda kultuuriprotsesside (sh folkloori puutuva) jälgimiseks – näeme, kuidas uudsed impulsid ja loovus tutvustavad pidevalt uusi teemasid, žanreid ja tekste (vt nt Barani ja Piekoti artiklipaar demotivaatoritest internetis).
Samas on märgatav, et folkloor muutub selle avatuse keskel kõigele vaatamata aeglaselt, kajastades iganenud arusaamu ja stereotüüpe ka aastakümneid hiljem (vt artiklipaarid anekdootidest: Krikmann ja Brzozowska, Ojam ja Brzozowska jt), kui esiplaanile on tegelikult kerkinud uued teemad, uskumused ja hoiakud.
Ajakirja ülevaadete osa annab ülevaate konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest, artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted. Avaldatud on intervjuu tuntud ungari uurija Mihaly Hoppaliga.
Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO