Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Nikolay Kuznetsov kaitseb doktoritööd

Neljapäeval, 27. detsembril 2012 kell 14.15 kaitseb Nikolay Kuznetsov Tartu ülikooli senati saalis (Ülikooli 18-204) doktoritööd teemal "Пространственная семантика местных падежей коми языка (когнитивный анализ)" (Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs)) (Spatial semantics of Komi locative cases (cognitive analysis)).
Väitekirja juhendaja on dotsent Tõnu Seilenthal, oponent filoloogiakandidaat Galina Nekrasova (Venemaa Teaduste Akadeemia uurali osakonna komi teaduskeskuse keele, kirjanduse ja ajaloo instituut).
URI: http://hdl.handle.net/10062/28247

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO