Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Madis Arukask kõneleb Fenno-Ugria hõimuklubis soomeugri eepostest

Fenno-Ugria annab teada hõimuklubi üritusest "Usk, lootus ja meeleheide – soome-ugri rahvaste kirjalikud eeposed" kolmapäeval 22. märtsil kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6).
Tartu Ülikooli kaasprofessor Madis Arukask teeb sissevaate soome-ugri kirjalike eeposte mitmekesisesse maailma. Eepose formaat rahvuse identiteeditekstina on Madise hinnangul endiselt atraktiivne ka 21. sajandil.
Üritusest lähemalt.

25. märtsini on avatud registreerimine ERMi aastakonverentsile „Õige keha, vale keha?“

Soositud erialadevahelisuse ja uuendatud koostöölepingu valguses Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Rahva Muuseumi vahel on hea meel vahendada infot ERMi sellekevadise konverentsi kohta.
Konverents „Õige keha, vale keha?“ toimub Eesti Rahva Muuseumis 30. ja 31. märtsil 2023, osavõtuks tuleb registreeruda mõned päevad varem ehk 25. märtsiks.
Kava on koos, konverents koondab ettekandeid inimkeha kultuurilisest mõtestamisest erinevate distsipliinide vaatenurkadest ja mitmesuguste sotsiaalsete, poliitiliste, majandus- ning võimusuhete kontekstis Eestis erinevatel ajalooperioodidel ja tulevikukujutelmadest.
Folkloristidest esinevad ERMi konverentsil ettekannetega Andreas Kalkun Eesti Rahvaluule Arhiivist, Madis Arukask ja Danila Rygovskiy Tartu Ülikoolist ning Reet Hiiemäe folkloristika osakonnast.
Kava ja pikem tutvustus on siin.

Kes saab 14. aprillil Oskar Kallase stipendiumi?

Eesti Rahva Muuseumi pressiteate kohaselt oodatakse kuni 3. aprillini 2023 aadressil erm@erm.ee kandidaate Oskar Kallase auhinnale, mida ERM annab välja alates 2015. aastast.
Kandidaate stipendiumi määramiseks võivad esitada rahvusteaduste ja muuseumivaldkonna juriidilised isikud ning kõik Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendium antakse auhinnasaajale üle muuseumi sünnipäeval 14. aprillil. Tegu on ERMi tunnustusega pikaajalise silmapaistva professionaalse ja loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal.
Senised laureaadid on igati teenekad inimesed Aet Maatee, Mart Laar, Marju Kõivupuu, Silvi Allimann, Tiit Hennoste, Mall Hiiemäe, Art Leete ning möödunud aastal Kristi Salve.

Folklore.ee ühineb õnnitlustega Asta Niinemetsa sünnipäevaks

18. märtsil 2023 oli 70. sünnipäev kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kogenud toimetajal Asta Niinemetsal.
Asta on keeletoimetanud meie, folkloristide, kirjatööd ajakirjas Mäetagused, samuti teistes sariväljaannetes. Tema tööpanus on eestikeelsete, Dan Ben Amose artiklikogumiku “Kommunikatsioon ja folkloor”, Mihály Hoppáli “Etnosemiootika”, Tatjana Devjatkina “Mordva mütoloogia” jpt ilmumises.
Sõbraliku ja vastutuleliku kolleegi Asta muude tegevuste kohta on hea teada, et ta osaleb väga aktiivselt Zonta Tartu klubis. Ja tema lemmikvärv on roheline.
Palju õnne, tugevat tervist ja teravat silma soovib kogu Eesti Kirjandusmuuseumi tööpere!
Vt ka 18. märtsi postitust.

6. sõjaseminar 20. märtsil kell 16.00. Osaleda saab Teamsi kaudu

Head seminarihuvilised!
20. märtsil kell 16.00–18.00 toimub online-seminaride sarja "Kultuurid sõjas" 6. kohtumine "Sõja visuaalne kujutamine meedias".
Ingliskeelse online-ettekande "Odessa linnaruumi visualiseerimise uusi tendentse sõja tingimustes" / "New tendencies of visualization of Odessa urban space in war circumstances" peab Victor Levchenko.
Arutlusele tulevad sõjaaegne tänavakunst, keelesõjad moodsas linnakontekstis, sisuloome võimalused kunstis ja traditsioonilistes kultuuripraktikates.
Seminari ja esineja tutvustus
Eesti Kirjandusmuuseumi online-seminar 20. märtsil 2023 kell 16.00-18.00
Kõik on oodatud liituma!
Microsoft Teams meeting
Info: mare@folklore.ee
sergei.troitskii@folklore.ee
Seminari toetab Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3.

14. märtsil 2023 selgusid aasta keeleteod 2022

Konkursi peaauhinna sai EKI inspiratsioonipäev "Näitame keelt", rahvaauhinna aga keelekillud ETVs.
Üksikasjalikumat infot lõppenud konkursi kohta saab Haridus- ja Teadusministeeriumi uudistest.
2022. aasta keeleteo konkursi 29 vahva, eesti keele keskse ettevõtmise hulgast märgiti žürii poolt ära Asta Õimu koostatud „Eesti kõnekäänud I–III", mis on juba mitu korda kõrget tunnustust pälvinud.
Kandideeris ka rahvaluuleväljaannete suursarjas Monumenta Estoniae Antiquae ilmunud kogumik "Maailmade vahel. Ello Kirsi Setomaal kogutud lood 1938-1940".

Kirjandusmuuseumi folkloristide olulisi sõnavõtte märtsi 3. nädalal

Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluuleuurijate sõna maksab ühiskonnas toimuva mõtestamisel nii tänapäeval kui ka möödaniku eluolu ning protsesside kirjeldamisel.
16. märtsil esineb rahvaluulearhiivi teadur Mari-Ann Remmel Rae valla XV ajalookonverentsil Rae Kultuurikeskuses Jüril. Tema ettekande teemaks on Rahvaluulekoguja „Reisuraamat". Rudolf Põldmäe välitööpäevikud kui isikupärane ajastudokument.
17. märtsil aga toimub Tallinna Ülikoolis paneeldiskussioon "Kollektiivne süü. Narratiivid 21.sajandil". Nelja teadlase-arvamusliidri hulgas astub üles folkloristika osakonna vanemteadur Reet Hiiemäe. Reet peab ettekande Patuoinad ja rahutud hinged: süükontseptsioonidest Eesti pärimuses.
Diskussioonist lähemalt vt TLÜ lehelt

Põlva Rahvahariduse Selts on kuulutanud välja kandideerimise Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnale

Et jäädvustada ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust, annab Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts 23. juulil 2023 välja auhinnad kestva viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel.
Välja antakse 1 ülevabariigiline ja 1 Põlvamaal silma paistnud isiku auhind.
Selts palub kandidaadid esitada 23. aprilliks 2023.
Auhinnast ja kandidaatide esitamisest lähemalt
Info: hurdaselts@gmail.com
Seni on auhinna saajate hulgas olnud mitmeid nimekaid ning tegusaid folkloriste, viimastel aastatel Janika Oras (2019) ja Rein Saukas (2018).

Magistriprojekti CrafTECH Futures: Käsitöö ja tehnoloogia konvergentsi spekulatiivsed tulevikud kaitsmine

13. märtsil 2023 kell 10:15 kaitseb Chahal Garg Tartu Ülikooli Folkloristika ja pärandirakenduste kaval magistriprojekti „CrafTECH Futures: Käsitöö ja tehnoloogia konvergentsi spekulatiivsed tulevikud“.
Töö juhendaja on Elo-Hanna Seljamaa, oponent Kairi Lentsius (Kõrgem Kunstikool Pallas).
Ingliskeelse magistriprojekti praktilise ja kirjaliku osaga saab tutvuda kultuuriteaduste instituudi kodulehel
Kaitsmine toimub Zoomis
Info: liilia.laaneman@ut.ee

13. märtsil rakendusfolkloristlik seminar rituaalidest töökohal

Head seminarihuvilised!
Elukutsega seotud folkloori (occupational folklore) terminiga tähistatakse tehnikaid, sõnalisi väljendusvorme ja kombeid töökohal. Rühmapärimuse analüütikute sõnul kalduvad eri elualade inimesed või erinevate tegevuste harrastajad tajuma ja kirjeldama maailma suuresti läbi oma töö või kuuluvuskogukonna prisma.
Erialakeskkonnas kõneks tulevad lood, tõsise ja naljatleva nimetamise näited, raskused ja saavutuste rõõm, konverentside pidulikkus, suuremal või vähemal määral pöördelised rituaalid kellegi ametialases karjääris, töövälise elu ja ameti põimumine jne – kõik pakub sissevaateid unikaalsesse töökohakultuuri.
Seminaril pööratakse tähelepanu mõnele korduvale töökoharituaalile. Ettekande "Rituaalid erialases igapäevatöös" peab Marek Daal.
Märksõnad: elukutsega seotud folkloor, loovteadus, kalambuur, rituaalne toit, erialane meie-tunne
Kirjandus:
McCarl, Robert J. 1978. Occupational Folklore. – Oring, Elliott (toim). Folk Groups and Folklore Genres. An Introduction. Logan: Utah State University Press, lk 71–89.
Noorhani, Piret, Saluvere, Tiina 1996. Ühest isevärki mängust. – Kõiva, Mare (toim). Mängult-päriselt. Tänapäeva folkloorist II. Tartu: ERA ja EKI, lk 26–38.
Seminar Eesti Kirjandusmuuseumi IV k seminariruumis 13. III 2023 algusega kell 11.00
Info: mare.kalda@folklore.ee
Kõik huvilised on oodatud!
Seminari toetab Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO