The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)


Doktorantide sügiskool "DIALOGUES With MAGIC"


      Sügiskool 2021
Kava ja teesid
English

Sügiskool „Dialogues with Magic“
Korraldaja: Eesti Kirjandusmuuseum
Toimumisaeg ja -koht: 11.-12. november 2021, Saka mõis, Ida-Virumaa

Eesti Kirjandusmuuseum korraldab 11.-12. novembril 2021 sügiskooli „Dialogues with Magic“, et vaadelda maagiafenomeni läbi aja – maagiaga seotud uskumusi, hirme, filosoofiaid ja huvisid, maagia presenteerimist ja funktsioone erinevates kultuuriruumides, sümboolikas, nii modernismieelses teadusdiskussioonis, kroonikakirjutuses kui meedia- ja reklaamikeeles jne. Üritus toimub koostöös keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooliga, kuid osalema on oodatud ka doktorandid, kes ei ole selle doktorikooli liikmed (näiteks on ettekanded huvipakkuvad kultuuriteaduste kraadiõppuritele), samuti on oodatud teemast huvitatud magistrandid ning juhendajad.

Ürituse toimumist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM), see on seotud ka Eesti-uuringute Tippkeskusega. 

Lisainfo: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee

Fotod: Alar Madisson, 2021.


EKM 8-2/20/3; CEES; EKM FO; © 'cps 20