The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)


DOKTORANTIDE KEVADKOOL „DIALOGUES WITH THE SENSES“


      Kevadkool 2022
Kava ja teesid English

Doktorantide kevadkool „Dialogues with the Senses“
Korraldaja: Eesti Kirjandusmuuseum
Toimumisaeg ja -koht: 26.-27. mail 2022, Toila Spa Hotell, Ida-Virumaa.

Registreerumine kevadkooli on lõppenud, kuna kõik kohad on täitunud!

Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatavate sügiskoolide sarja võtab sedapuhku kokku kevadkool, mis toimub 26.-27. mail 2022 Toila Spa Hotellis (https://www.toilaspa.ee/) pealkirjaga “Dialogues with the Senses”. Ürituse eesmärk on vaadelda meelte rolli kultuuris läbi aja – vaagida meelte (nt puutemeel, kuulmine, nägemine, mitteverbaalsus, alateadvus, nn seitsmes meel) kajastumist uskumustes ja hirmudes, meeleliste aistingute presenteerimist ja funktsioone erinevates kultuuriruumides, sümboolikas, nii kroonikakirjutuses kui tänapäevases meedia- ja reklaamikeeles jne. Üritus toimub koostöös keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooliga, kuid osaleda saavad ka doktorandid, kes ei ole selle doktorikooli liikmed (näiteks on ettekanded huvipakkuvad kultuuriteaduste kraadiõppuritele), samuti on oodatud teemast huvitatud magistrandid ning juhendajad.

Kevadkooli ettekanded ja arutelud lähenevad meelte temaatikale avaralt ja interdistsiplinaarselt: vaatleme meelelisi aistinguid keelekasutuses, filosoofiates ja elustiilides, aga ka meelte rolli teisenenud meeleseisundite ja muudes usundilistes kogemuste juures ning nimetatud teemadega seotud kultuurilisi ja semiootilisi väljundeid.

Doktorandid, kelle uurimisteema haakub kevadkooli temaatikaga, on oodatud esinema 20-minutilise ettekandega. Lõpliku programmi ja info täiendava lugemismaterjali kohta saadame hiljemalt 19. maiks.

Osalemise eest on võimalik saada (VÕTA programmi kaudu) 2 EAP, esinejatel 3 EAP. Kevadkooli töökeel on inglise keel.

Sõit Tartust Toilasse ja tagasi toimub tellitud ühisbussiga. Osalejatele on tagatud majutus kahestes tubades ja toitlustus, kohapeal on mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused. Koroonapiirangute korral kasutatakse vajadusel virtuaalseid formaate.

Ürituse toimumist finantseerivad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM), see on seotud ka Eesti-uuringute Tippkeskusega.

Lähem info: Reet Hiiemäe, reet.hiiemae@folklore.ee

Jooksvalt lisandub infot ka siia: folklore.ee/CEES/doktorikool/sk2022 

Ürituse toimumist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM), see on seotud ka Eesti-uuringute Tippkeskusega.

EKM 8-2/20/3; CEES; EKM FO; © 'cps 20