Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Võim ja kultuur: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastaraamat

voimkultuur.jpg

Viimane number: 2006 Võim & kultuur 2. Toimetanud Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. 478 lk. ISBN 9789949418534

Ilmub alates: 2003

Aastaraamat. F-seeria.

Erinevaid humanitaarseid valdkondi integreeriv aastaraamat, mis analüüsib kultuuri ja indiviidi suhteid ühiskonna, võimu ja riigiga, eriti kultuuri toimimist totalitaristlike režiimide tingimustes ja selle järel. Kogumik avaldab ka Keskuse külalisuurijate käsitlusi.
Rakendusartiklites tutvustatakse Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse teadlaste uurimiseksperimente ja -projekte või nende vahetulemusi. Võim ja kultuur avaldab intervjuusid keskuse juhtivate teadlastega.
Võim ja kultuur sisaldab eelretsenseeritavaid artikleid, mis on varustatud teeside, märksõnade ja pikemate ingliskeelsete kokkuvõtetega. Võõrkeelsed kokkuvõtted on kättesaadavad Keskuse kodulehel.

Peatoimetaja: Arvo Krikmann
Toimetajad: Mare Kõiva, Sirje Olesk, Virve Sarapik

Toimetuskolleegium:
Arvo Krikmann (Eesti Kirjandusmuuseum)
Krista Aru (Eesti Rahva Muuseum)
Juri Berezkin (Kunstkamera, Peterburg)
Riho Grünthal (Helsingi Ülikool)
Terry Gunnell (Islandi Ülikool, Reykjavik)
Galit Hasan-Rokem (Heebrea Ülikool, Jeruusalemm)
Cornelius Th. Hasselblatt (Groningeni Ülikool)
Seppo Knuuttila (Joensuu Ülikool)
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum)
Pentti Leino (Helsingi Ülikool)
Timo Leisiö (Tampere Ülikool)
Wolfgang Mieder (Vermonti Ülikool)
Irina Sedakova (Slavistika Instituut, Moskva)
Vilmos Voigt (Budapesti Ülikool)

Indekseeritud:
Internationale Volkskundliche Bibliographie

Kontakt:
Võim ja kultuur
Mare Kõiva
Vanemuise 42
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 740
e-post: folklore@folklore.ee

Varem ilmunud:

2005

2004

2003