Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Mäetagused: Hüperajakiri

mt77_e.jpg

Viimane number: 77

ISSN: ISSN 1406-992X, internet 1406-9938

Ilmub alates: 1996

http://www.folklore.ee/tagused/nr69/

Mäetagused: Hüperajakiri
3–4 korda aastas. F-seeria.
Published three-four times a year. F-series.
More detailed information can be found on the journal’s homepage at http://www.folklore.ee/tagused/.

Ajakiri avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, kultuuriantropoloogiast ja neile lähedastest kultuuri-uurimise valdkondadest. Lisaks eesti artiklitele avaldatakse ka välismaa teadlaste spetsiaalselt Mäetagustesse tõlkimiseks loovutatud kirjutisi. Valikuliselt ilmub muukeelsetes teadusajakirjades avaldatud tippuurimuste tõlkeid.
Eraldi rubriigis esitatakse erialaraamatute, multimeediaväljaannete arvustusi ja muid ülevaateid. Ajakiri ilmub paberkandjal ja internetis (www.folklore.ee/tagused) tasuta kasutamiseks mõeldud täisversioonina. Interneti-versioonile on lisatud video- ja helinäiteid.
Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvaheliselt indekseeritav.

The journal publishes original academic research into folkloristics, comparative religious studies (history of movements), cultural anthropology, and related fields in Estonian. Besides articles by Estonian scholars, the journal also publishes translations of articles by foreign researchers at their request, and translations of selected prime researches from scientific journals in other languages.
A separate section introduces new publications in the field, reviews of multimedia publications, as well as other reviews.
The journal is issued in hard copy form and as a full free online version (www.folklore.ee/tagused). The Internet version includes video and audio samples. The journal is peer reviewed and internationally indexed.

Peatoimetaja / Editor in chief: Mare Kõiva
Kaastoimetaja / Co-editor: Andres Kuperjanov
Tegevtoimetaja / Copy editor: Asta Niinemets
Tõlgete toimetamine ja kokkuvõtted / Translations: Tiina Mällo
Religious movements: Ringo Ringvee
Uudiste ja tutvustuste toimetaja / News and reviews: Piret Voolaid
Küljendus / Layout: Diana Kahre

Toimetuskolleegium 2015-2020 / Editorial board in 2015–2020:
Juri Berezkin (Kunstkamera, Peterburg, Russia),
Janina Kursite (Latvian University, Latvia),
Marju Kõivupuu (Tallinn University, Estonia),
Pauliina Latvala (Helsinki University, Finland),
Kazuto Matsumura (Tokyo University, Japan),
Tatiana Minniyakhmetova (Innsbruck University, Austria),
Diarmuid O'Giollain (Cork University, Ireland),
Péter Pomozi (Eötvös Loránd University (ELTE), Hungary),
Tiiu Salasoo (Estonian Learning Materials, Sydney, Australia),
Urmas Sutrop (Estonian Literary Museum, Estonia),
Guntis Shmidchens (Washington University, Seattle, USA),
Piret Voolaid (Estonian Literary Museum, Estonia).

ISSN 1406-992X
ISSN (internet) 1406-9938

Indekseeritud /Indexed:
EBSCO Publishing Humanities International Complete
Scopus
MLA Folklore Bibliography
Ulrich's Periodical Directory
Internationale Volkskundliche Bibliographie = International Folklore Bibliography = Bibliographie Internationale d'Ethnologie
DOAJ
C.E.E.O.L.
CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Kontakt / Contact:
Mäetagused
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42-235
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-737 7740
Faks: +372-737 7706
e-post: folklore@folklore.ee