Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Methis. Studia humaniora Estonica, nr 14. Representatsioon draamas ja teatris (teatriteaduse erinumber)

Methis_kaaned.jpg

Viimane number: 14

ISSN: 1736-6852 (trükis), 2228-4745 (võrguväljaanne)

Ilmub alates: 2008

Koostajad-toimetajad Anneli Saro ja Tanel Lepsoo, keeletoimetaja Tiina Saluvere.

Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös ilmuv ajakiri Methis on jõudnud 14. numbrini. Sel korral on tegemist teatriteaduse erinumbriga, mis keskendub representatsiooni ja presentatsiooni problemaatikale etenduskunstides. Sissejuhavalt antakse ülevaade representatsiooni teooriatest filosoofias, järgnevad artiklid esitavad omamoodi kronoloogilise ülevaate vastava teemaga seotud probleemidest alates antiigist kuni kaasaegse eesti teatrini. Vaatluse alt ei jää välja ka lavakujundus ja tantsuteater.
Methisel on olnud algusest peale lisaks artiklitele kolm kindlat rubriiki (teooriavahendus, arhiivileid ja retsensioon), alates käesolevast numbrist on lisandunud veel üks: intervjuu, sel korral lavastaja Merle Karusooga. Teooriavahenduse rubriigis on võimalik tutvuda tuntud prantsuse teatriteadlase Jean-Pierre Sarrazac’i seisukohtadega, mida aitab lugejale lähemale tuua Tanel Lepsoo kommentaar. Arhiivileid viib meid tagasi poole sajandi tagusesse aega Draamateatris, mil Voldemar Panso lavastas Eduard Vilde “Tabamata ime”.
Methise teatrinumber on huvitav ja hariv lugemisvara kõigile, kelle jaoks teater on midagi enamat kui pelgalt meelelahutus.