Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF)

JEF_logo.jpg

Viimane number: 15 (1) [2021]

ISSN: 1736-6518

Ilmub alates: 2007

http://www.jef.ee/

Tartu Ülikooli, Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumi ühisväljaanne. Ajakiri ilmub kaks korda aastas.

Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF) on interdistsiplinaarne teadusajakiri, mis on suunatud rahvusvahelisele lugejaskonnale. Ajakiri on avatud kaastöödele, mis käsitlevad etnoloogia, folkloristika, museoloogia, kultuuri- ja sotsiaalantropoloogia ainevaldkondi. Oodatud on nii konkreetsete kultuurinähtuste empiirilisel analüüsile keskenduvad uurimused, kui ka teoreetilise suunitlusega artiklid.

Ajakirja peatoimetaja/Editor-in-Chief: Art Leete
Toimetus/Editors: Maarja Kaaristo, Pille Runnel, Taive Särg, Ergo-Hart Västrik
Tegevtoimetaja/Managing Editor: Helen Kästik
Keeletoimetaja/Language Editor: Daniel Edward Allen

Toimetuskolleegium/Advisory Board: Pertti J. Anttonen, Alexandra Arkhipova, Camilla Asplund Ingemark, Marjorie Mandelstam Balzer, Dace Bula, Tatiana Bulgakova, Anne-Victoire Charrin, Carlo A. Cubero, Silke Göttsch, Lauri Harvilahti, Mihály Hoppál, Aivar Jürgenson, Patrick Laviolette, Bo Lönnqvist, Margaret Mackay, Irena Regina Merkienė, Stefano Montes, Kjell Ole Kjærland Olsen, Aleksander Panchenko, Éva Pócs, Peter P. Schweitzer, Victor Semenov, Laura Siragusa, Timothy R. Tangherlini, Peeter Torop, Žarka Vujić, Elle Vunder, Sheila Watson, Ulrika Wolf-Knuts

Toimetuse aadress/Editorial Address:
Journal of Ethnology and Folkloristics
Eesti Rahva Muuseum
Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, Eesti
E-post: jef.editors(at)gmail.com

Veebilevitaja/Online Distributor: Sciendo (De Gruyter Open)

Indekseeritud/Indexed:
Anthropological Index Online
DOAJ
Elsevier - SCOPUS
ERIH Plus
MLA Directory of Periodicals (EBSCO)
MLA International Bibliography (EBSCO)
Open Folklore Project
Sciendo (De Gruyter Open)