Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Autorile

Kirjastamistaotlus

Ootame ettepanekuid uute raamatute kirjastamiseks ning vaatame meelsasti üle kõik meile laekunud kavandid. Meie volitatud toimetajate ja nende meiliaadresside nimistu on saadaval siin.

Meie poole võib pöörduda juba enne raamatu lõplikku valmimist, st pärast üldise töökavandi koostamist. Soovitame vormistada oma ettepanek alljärgneval viisil, et saaksime projekti hinnata.