Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Autorile

Nõuded käsikirjale

Diskettidel esitatud failid imporditakse harilikult küljendussüsteemi, kus Wordi vm dokumentide mõned vormindusjooned võivad probleeme tekitada. Alljärgnevas on toodud tekstivorminduse põhinõuded; detailsemate küsimustega palume pöörduda teose toimetaja poole.

Üldist

Pealkirjad

Ortograafia, stiil ja interpunktsioon

Loetelud

Tabelid

Võrrandid

Toimetamise lihtsustamiseks on kõige tähtsam kogu käsikirja ühtlane vormindamine.

Kasutatud kirjandus ja viited

Käsikirja korralik vormistus kergendab ja kiirendab suuresti järgnevat toimetamis- ja tootmisprotsessi. Enamik viivitusi toimetamisel tuleneb lünkadest või ebatäpsustest kasutatud kirjanduses.

Autori või kaasautorina vastutab käsikirja esitaja selle vastavuse eest Eesti Kirjandusmuuseumi poolt kehtestatud viitamissüsteemile. Sealhulgas