Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Autorile

Illustratsioonide ettevalmistus

Kunstiliste illustratsioonide proovid tuleks esitada võimalikult varakult ja käsikirjast eraldi.

Üldist

Jooniste nummerdamine

Jooniste allkirjad

Tasud

Lähemat informatsiooni tasude kohta leiab rubriigist Load.

Jooniste esitamine elektroonilisel kujul

Joonised on soovitav esitada digitaalselt. Näidisfailid tuleks saata toimetajale juba varakult, et olla kindel, et need vastavad kirjastuse nõudmistele.

Kõikidele elektrooniliselt saadetud failidele tuleb lisada illustratsioonide väljatrükid paberkandjal.

Joonised

Fotod

Palume

Skaneeritud joonised

Joonise skaneering

Skaneeritud fotod

Digikaamera fotod

Jooniste esitamine paberkandjal

Mõnede raamatute puhul joonistatakse kõik esitatud joonised üle, et tagada kogu raamatus ühtlane stiil. Teiste puhul reprodutseeritakse joonised otse autori materjalist ja selleks puhuks tuleb varakult esitada jooniste näidised. Et teha kindlaks, kuidas käsikirjaga toimitakse, palume võtta ühendust toimetajaga.

Fotod

Kui pole teisiti määratletud, peavad kõik esitatud fotod olema mustvalged.