Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Lendvapärimus

lendva.jpg

Autor: Mare Kõiva, Merje ja Signe Susi jt. Tarkvara ja tehniline teostus MTÜ Khordongi Ühing Eestis

Ilmumisaeg: 2007

http://www.folklore.ee/lendva/

Võrgumonograafia ja PostgreSQL ammendav andmebaas sisaldab pärimust lendva ehk nõianoole kohta, mis "tehakse" ja "saadetakse" võõraste loomade ja inimeste surmamiseks, samuti vastavaid tõrjeloitse ja rahvameditsiinilisi vastuabinõusid. Monograafilises uurimuses vaadeldakse narratiivi ja usundikorpust sotsiaalsest ja psühholoogilisest vaatepunktist, samuti esitajaid ja esituskeskkonda, eristatakse etnomeditsiinilised ja etnopsühhiaatrilised erijooned ning muutused pärimuskorpuses. Esitatud on tüpoloogia, lisatud registrid ja sõnaseletused.
Digiteerimine ja monograafia valmisid sihtfinantseeritava teema „Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine” ning Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ projekti „Monumenta Antiquae muistendiköited“ ning ETF grantide 676 ja 2747 raames. Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.