Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

HERBA

Eesti rahvameditsiini taimravi andmebaas

herba.jpg

Autor: Renata Sõukand ja Raivo Kalle

Ilmumisaeg: 2007

Digitaalse andmebaasi rajamist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõukogu ning Riiklik programm “Eesti keel ja rahvuslik mälu”.

Andmebaas sisaldab taimravi tekste Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi
käsikirjalistest kogudest. Kasutaja jaoks on avatud Jakob Hurda kogu tekstid (863 kirjeldust).
Metaandmed sisaldavad teksti ID, topograafia, koguja ja esitaja andmed, teksti üleskirjutamise aasta ning digitaliseerija/redigeerija nimed.

Rahvapärased taimenimetused on esitatud võimalikult originaalilähedaselt, neile on lisatud vastavad taimeliigid või -perekonnad, mis on eraldi kirjeldatud ja varustatud fotoga.
Haigusnimetused on koondatud alfabeetiliseks lonediks, osalt varustatud selgitustega ja varustatud viidetega lähedastele märksõnatüüpidele. Tekstid on andmebaasi praeguses versioonis otsitavad rahvapärase taimenimetuse ja haigused märksõna järgi.