Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Berta

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

berta.jpg

Autor: Mare Kõiva, Taive Särg, Liisa Vesik ; XHTML, PHP: Saamuel Vesik.

Ilmumisaeg: 2004

http://www.folklore.ee/Berta/

286 lk ülevaade enam kui 80 eesti rahvakalendri tähtpäeva ja nendega seotud tavade, uskumuste ja muusika kohta. Väljaandes on valikuliselt esitatud ka õigeusu kalendriga seotud lokaalsed tähtpäevad (eeskätt olulisemad) ja rahvakalendri pühadele tunnuslike joontega koolikalendri tähtpäevad. Esitatakse tähtpäevade arengulugu (kust tulnud, kuidas Eestis kohandus, millised on olnud muutused), andmed nimipühaku kohta (kui see on olemas), võrdluseks valik teiste rahvaste kombeid, samuti temaatilisi meediaartikleid. Berta on varustatud usundi ja kombestiku leksikoniga, mis abistab arhailise tavandi mõistmisel, arhiivitekstide ulatusliku andmebaasiga. Informatiivsust tõstavad 338 fotot 19. sajandist tänaseni, 60 helinäidet ja 13 videoklippi. Kirjanduse loetelu sisaldab viited veebilehtedele ja trükiallikatele.

CD-versioon võimaldab installeerida kogu materjali kohalikku arvutisse või kasutada materjali Cdlt üle internetiühenduse