Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Radar

interaktiivne õppeprogramm

radar.jpg

Autor: Tõnno Jonuks, Priit Lätti, Ell Vahtramäe jt.

Ilmumisaeg: 2004

http://www.folklore.ee/radar/pealeht.php

Projekt Radar on interaktiivne õppevahend Eesti kultuuriloost. Radari peamiseks materjaliks on Eesti folkloorne kohapärimus. Kohapärimuse - lugude ja legendidega konkreetsetest paikadest kohalikul maastikul jne - abil on elanikud ennast sajandite vältel identifitseerinud oma lähimas ümbruskonnas ja kujundanud selle abil „meie-nemad“ tunde, mis on oluline iga väiksemagi ühiskonna säilimiseks ning (enese)määratlemiseks. Viimaste aastakümnete jooksul toimunud elustiili muudatused maakultuuris on endisi identiteedimäärangute põhimõtteid suuresti lõhkunud. Seega on Radar vajalik õppevahend koolidele, oluline infokogu teistelegi institutsioonidele ning kindlasti huvitav materjal neile, kes tunnevad huvi oma mineviku ja juurte vastu.