Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti kaasaegsed anekdoodid

anekdoodid.jpg

Autor: Liisi Laineste, Arvo Krikmann

Ilmumisaeg: 2004

http://www.folklore.ee/~liisi/o2/

Eesti kaasaegsete anekdootide andmebaas sisaldab ca 40 000 anekdooti aastatest 1950 - 2007. Prioriteediks on kaasaegsete anekdootide arhiveerimine suurematelt internetilehekülgedelt, päevalehtedest ja trükis ilmunud anekdoodikogudest. Tööd on finantseerinud Eesti Teadusfond (grandid nr 4935 "Eesti kaasaegne rahvahuumor" ja nr 6759 "Folkloorne anekdoot tänapäeval:
postsotsialism – internet – kognitiivsus"). Anekdootide hulgas on võimalik teostada lihtsat märksõnaotsingut. Täpsem otsing võimaldab tellida tulemuste hulka ja nende järjestust või otsida allika, kuupäeva ja ajavahemiku, osast andmebaasist ka kategooria (nt konkreetse rahvuse) järgi. Detailsemalt on kategoriseeritud etniliste anekdootide kategooria. Katalogiseeritud on Delfist arhiveeritud anekdoodid. Anekdoodiandmebaasi ja -otsingu peamiseks eesmärgiks on pakkuda käepärast abivahendit teadustööks, selle põhjal on valminud arvestatav hulk artikleid ja konverentsiettekandeid.