Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti piltmõistatused

reebus.jpg

Autor: Piret Voolaid

ISSN/ISBN: ISBN 9985-867-36-X

Ilmumisaeg: 2002

http://www.folklore.ee/Reebus

Võrgumonograafia ja andmebaas sisaldab piltmõistatusi Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistest kogudest, erinevatest trükistest ja vähesel määral ka Postimehe võrguväljaande huumorileheküljelt. Monograafilises uurimuses vaadeldakse mõistatuste perifeeriat mitmesugustest aspektidest: sisu, kujundid, tüpoloogiaprobleemid, innovaatilised muutumisprotsessid.
683 tüübiartiklit esitavad kõik variandid koos topograafia, koguja ja esitaja nime ja teksti üleskirjutamise aastaga, lisatud on võrdlused lähedaste tüüpide ja teiste rahvaluuleliikidega jm asjakohase. PostgreSQL-andmebaasist võib kasutaja genereerida mõistatusi vastavalt arhiiviteksti kõigile passiandmetele ehk andmebaasi atribuutidele küsimus, vastus, arhiiviviide, koguja, kogumiskoht, kogumisaeg ning märksõna. Tüpoloogiline taksonoomia saab Interneti-leheküljel nähtavaks awk- ja kooriku skriptide abiga.