Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Lõunaudmurdi palvused

Autor: Aado Lintrop

Ilmumisaeg: 2004

DVD, 56 minutit.
Eestikeelse diktoriteksti ja subtiitritega.

Film tutvustab kahes lõunaudmurdi külas tänapäevani säilinud omausu palvusi-ohvritoomisi. Käsitlemist leiavad palvuste mitmed aspektid, samuti tehakse tähelepanekuid viimase veerandsajandi jooksul traditsioonis toimunud muutuste kohta.