Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest.

ajaloolist.jpg

Autor: Mare Kõiva ja Helen Hanni

Ilmumisaeg: 2004

http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/

Sari avaldab Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kahes fondis (AASi stipendiaad ja EKSi ajalootoimkonna stipendiaadid) leiduvad aastatel 1922–1932 koostatud kihelkonnakirjeldusi. Ühise küsitluskava järgi kogutud ainestik hõlmab suulise ajaloo teateid varasematest arheoloogilistest leidudest Vabadussõjani. Huvipakkuvaid andmeid on 19. sajandi eluolust, sündmustest, haridusloost ja kultuurilooliselt olulistest isikutest, samuti 20. sajandi pöördelistest ajaloosündmustest. Informatiivsed on ka kogujate lühikesed ja üldistavad, kuid see-eest subjektiivseid muljeid kajastavad välitööde päevikud.
Sarja valmimine on seotud riikliku sihtprogrammi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ projektiga RADAR ja riikliku sihtprogrammi „Lõuna-Eesti keel ja kultuur“ projektiga „Lõuna-Eesti andmebaas“, valmimist on toetanud veel Eesti Kultuurkapital ja Eesti Folkloori Instituut.