Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Paul Ariste kogutud komi folkloor kättesaadav võrguväljaandena

komi_kaas_08.jpg

Autor: Nikolai Kuznetsov (koostaja, toimetaja)

ISSN/ISBN: 978-9949-446-09-4

Ilmumisaeg: 2008

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/ariste/komi/

Neljakeelne "Komi folkloor. Kogunud Paul Ariste" I ja II osa on nüüd täismahus loetav ka võrguväljaandena. Teise maailmasõja ajal komi sõjavangidelt jäädvustatud folkloor ja etnograafilised kirjeldused kuuluvad vanemate komi folkloori jäädvustuste hulka. Polüglotina tuntud Paul Ariste õppis rahvaluule kogumise kõrval komi keelt. Teise osa tekstid on keeleteadlasest ja folkloristist koguja palvel suuremalt jaolt kirja pannud komi Aleksei Rakov, kes varustas need mälu järgi tehtud komi olustikku selgitavate joonistega. Vassili Molodtsovi loodud ja aastatel 1918-1936 ametlikult kasutatud kirjaviisis ülestähendustel on ka keeleteaduslik väärtus. Raamatusse koondatu näitab, missugust traditsiooni mäletasid kodust kaugele ekstreemsetesse tingimustesse sattunud noored mehed, kuidas nad seda edasi andsid ja kui avameelselt söandasid nad vangipõlves oma maailmapilti võõrast rahvusest kogujale avada.

Raamat peaks peale folkloristide ja etnoloogide pakkuma huvi kõigile neile, keda huvitab elu traditsioonilistes ühiskondades, kus valitsevad põlised tabud ja piirangud, käsud ja keelud ning kultuuripilti kujundavad muinasjutud ja rahvalaulud.

Komi- ja eestikeelsetele tekstidele on lisatud tõlked vene ja inglise keelde. Raamatud on koostanud, toimetanud ja teadusliku eessõnaga varustanud Nikolai Kuznetsov, e-väljaande vormistas Andres Kuperjanov. E-raamatu aadress http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/ariste/komi.