Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti regilaulude andmebaas

regilaul3.jpg

Ilmumisaeg: 2010

http://www.folklore.ee/regilaul/avaleht/?

Eesti regilaulude andmebaas sisaldab hetkel üle 61 000 lauluteksti - ligi poole kõigist regilaulujäädvustustest. Andmebaasis on kõik regilaulud Jakob Hurda ja Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogudest ja lisaks regilauludele üle 4000 siirdevormilise ja lõppriimilise laulu.
Edaspidi lisanduvad teiste rahvaluulekogude digiteeritud laulutekstid, mida juba praegu saab kasutada Eesti Rahvaluule Arhiivis.

Andmebaasi on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis ette valmistatud aastast 2003. Andmebaas on valminud Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivi runolaulude andmebaasi eeskujul, algversiooni autoriks on Soome Haridus- ja kultuuriministeeriumi teaduse IT-keskus CSC. Tööd
regilaulutekstide digiteerimisel on toetanud Soome Kirjanduse Selts ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (programmid „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ ja „Eesti keel ja kultuurimälu“).
Andmebaasi tehniline teostaja on AS Piksel.

Andmebaasi ettevalmistamisel osalesid: Jukka Saarinen, Lauri Harvilahti, Arvo Krikmann, Ergo-Hart Västrik, Aado Lintrop, Mart Orav, Kristin Sarv, Tiit Konsand, Toomas Born, Tuuli Otsus, Kadri Tamm, Liina Saarlo, Mari Sarv, Madli Oras, Minni Oras, Kaarel Sammet, Kanni Labi, Eve Valper,
Leila Joosepson, Kristi Kaljuvee, Annika Kupits, Inge Annom, Maarja Oras, Katrin Maimik, Mihkel Samarüütel, Pille Vahtmäe, Helen Kästik, Jaanika Teemus, Anne Kaaber, Andreas Kalkun, Jaan Tamm, Indrek Sander, Ago Tiitsaar, Merli Uus, Janika Oras.