Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

LEPP: Lõuna-Eesti pärimuse portaal

lepp.jpg

Autor: M. Kõiva (projektijuht, märgendamine, tekstivalik) ; S. Vesik (andmebaas ja XHTML)

Ilmumisaeg: 2003

http://www.folklore.ee/lepp/

Lõuna-Eesti pärimuse portaali kihelkondlikest andmebaasidest leiab erinevaid rahvaluuletekste, mis on originaalkäsikirjadega võrreldud ja liigendatud pärimusliikide või temaatiliste rühmade kaupa. Portaalist leiab ka suulise ajaloo ja vastavate paikkondade vanema trükisõna elektroonilisi väljaandeid. Töörühma juhib Mare Kõiva. MySQL- andmebaas sisaldab 15000 teksti koos standardse metaandmestikuga.
Portaal ja andmebaas valmib EKM FO teemarahastuse ja Eesti Kultuuriminiteeriumi riikliku programmi ”Lõuna-Eesti keel ja kultuur” projekti ”Lõuna-Eesti andmebaas abil. Andmebaasi valmimist on toetanud Eesti kultuurkapital.